Sjedište Buzdo

Slikovnica Splita

 Prema slikovnici Splita

 iStripper  Dalmacija - razglednice - izdanje 'Focus', Konovale, Dubrovnik  iStripper
Galerije slika grada Splita:

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Razglednica Dioklecijanove vikendice. Sjedište isključivo sa slikovnim sadržajima, koje su autor ili članovi njegove porodice dobili nekom prigodom. Odnose na grad Split i užu okolicu. Podijeljeno je u galerije kojima se slike dodaju kako autoru pristižu nove. Svakoj slici galerije pridružena je stranica sa slikom dimenzija 1024×768 px, na kojoj je potpuniji opis slike. Zbog velikih dimenzija nekih slika prikazuju se umanjene. Nemojte propustiti pogledati slike Dioklecijanove palače, snimljene na vrlo gledanoj maketi na rivi. Slike možete uporabiti kao pozadinu za vaš desktop. Jednostavno ih spremite sa 'Save Picture as ...'. Treba pripaziti prilikom preuzimanja slika na njihov format (.webp), koji je Google davno ustanovio ali tek sad je u široj primjeni. Izvršite konverziju u drugi format, ako treba, s odgovarajućom programskom potporom. Nove galerije dodavati će se po pristizanju novih slika.

OPASKA: Za svaki pojam koji bi slika opisivala zamišljeno je da se znakom  Oznaka prikaže lokacija na pripadnoj mapi. Zbog slabe posjećenosti ove pod-domene, daljnji razvoj ovih stranica je obustavljen. Osim toga ukinuta je spojnica u dnu stranice koja je vodila prema stranici koja je prikazivala raspoložive sadržaje glede Splita na drugim sjedištima, na engleskom i hrvatskom jeziku. Razlog je u nemogućnosti održavanje takve stranice ažurnom jer većina drugih sjedišta jednostavno 'nestaje' ili se uopće ne ažuriraju.

Pregled Internet sadržaja Splita obustavljen je.