Dioklecijanov novčić

Novac iz doba cara Dioklecijana.