Dioklecijanov novčić
Novac iz doba cara Dioklecijana