Južni zid Dioklecijanove palače

Južni zid Dioklecijanove palače, crtež.