Južni zid Dioklecijanove palače
Južni zid Dioklecijanove palače, crtež