Gradska luka

Crtež gradske luke iz doba drvenih brodica.