Stari gradski plan

Preslik jednog od starih gradskih planova.