Na padinama Marjana

Crkvica ukopana u stijene na južnim padinama Marjana.