Na padinama Marjana
Crkvica ukopana u stijene na južnim padinama Marjana