Snijeg

Grad u snijegu, riva. Vrlo rijetki trenutci.