Bačvice
Snimka iz zraka, dio kupališta 'Bačvice', gradaska luka i brdo 'Marjan' u pozadini