Maketa - sjevero-zapad

Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer sjevero-zapad.