Maketa - sjevero-zapad
Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer sjevero-zapad.