Maketa - sjeverna vrata
Dioklecijanova palača, brončana maketa, sjeverna vrata.