Maketa - sjeverna vrata

Dioklecijanova palača, brončana maketa, sjeverna vrata.