Maketa - zapad
Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer zapad.