Maketa - centar
Dioklecijanova palača, brončana maketa, gradska jezgra, centar - Peristil.