Maketa - Pjaca
Dioklecijanova palača, brončana maketa, gradska jezgra, Pjaca (gradski trg).