Maketa - Pjaca

Dioklecijanova palača, brončana maketa, gradska jezgra, Pjaca (gradski trg).