Maketa - južna vrata
Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer jug, južna vrata (podrumi).