Maketa - južna vrata

Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer jug, južna vrata (podrumi).