Maketa - jugo-istok

Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer jugo-istok.