Maketa - jugo-istok
Dioklecijanova palača, brončana maketa, smjer jugo-istok.