Mosor-Biokovo u snijegu u zoru

Pogled prema Mosoru i Biokovu u snijegu u ranu zoru, uz mali prodor sunčevih zraka.