Mosor-Biokovo u snijegu u zoru
Pogled prema Mosoru i Biokovu u snijegu u ranu zoru, uz mali prodor sunčevih zraka.