Pogled prema Mosoru
Šižgorićeva ulica; Pogled prema Mosoru u snijegu u ranu zoru.