Pogled prema Mosoru

Šižgorićeva ulica; Pogled prema Mosoru u snijegu u ranu zoru.