Pogled prema Braču danju

Pogled prema otoku Braču po danu.