Pogled prema Braču danju
Pogled prema otoku Braču po danu.