Napuklina u sloju oblaka
Prodor sunčevih zraka kroz napuklinu u sloju oblaka.