Napuklina u sloju oblaka

Prodor sunčevih zraka kroz napuklinu u sloju oblaka.