Dvorište u snijegu

Snijegom prekriveno dvorište zgrade, Šižgorićeva 7.