Čišćenje ulaza u zgradu

Čišćenje ulaza u zgradu, Šižgorićeva 7.