Riva u snijegu - istok

Riva u snijegu, pogled sa sjevero-istoka.