Riva u snijegu - istok
Riva u snijegu, pogled sa sjevero-istoka.