Marmontova ulica

Marmontova ulica u snijegu prije čišćenja; način kako se polomiti šetajući.