Nacionalni park LOKVE; Vodni kanal između prvog i drugog malog jezera.