Nacionalni park LOKVE; Treće i četvrto malo jezero.