Galerija 5 - Mini nacionalni park LOKVE  Natrag  Početak  Dalje

 MyData Knox


 Neboderi
LOKVE - Neboderi
 Park
Park uz zgradu
 Izvor vode
Izvor vode u parku
 Izvor i jezero
Izvor i prvo jezero
 Prvo jezero
Prvo jezero
 Kanal
Vodni kanal
 Odvod iz jezera
Odvod u kanal
 Jezera
Drugo i treće jezero
 Jezero
Drugo jezero
 Jezero
Četvrto jezero
 Jezera
Jezera parka
 Odvod iz jezera
Odvod iz jezera

 Natrag
 Dalje